วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 14 มี.ค. 2554 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,022.89 +15.83 +1.57 1,022.89 1,007.19 2,598,970 31,822.14
SET100 1,562.79 +26.29 +1.71 1,562.79 1,537.06 1,714,253 27,590.19
SET50 716.85 +12.60 +1.79 716.85 704.54 1,153,477 24,913.38
mai 269.71 +1.81 +0.68 269.89 267.78 94,817 246.74

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,095.41 16.01 1,912.29 6.01 3,183.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,969.80 12.47 4,333.68 13.62 -363.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,497.16 20.42 3,219.79 10.12 3,277.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,259.78 51.10 22,356.38 70.25 -6,096.61 -

ณ วันที่ 14/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,642 6,531 +2,111
ต่างชาติ 1,597 2,759 -1,162
ในประเทศ 12,949 13,898 -949

30.3350 THB 2011.03.14 17:40:00 UTC (GMT)
30.4745 THB2011.03.15 06:53:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...