วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 มี.ค. 2554

09 มี.ค. 2554
ดัชนี SET 1,017.01 (-0.15%)
ดัชนี SET50 712.59 (-0.23%)
ดัชนี SET100 1,553.65 (-0.21%)
ดัชนี mai 267.20 (-0.27%)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,594.21 8.35 2,396.52 7.71 197.69 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,103.10 13.20 3,416.36 10.99 686.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,437.20 23.93 6,440.00 20.72 997.19 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,947.28 54.52 18,828.89 60.58 -1,881.61 -

ณ วันที่ 09/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,665 9,600 -1,935
ต่างชาติ 868 1,212 -344
ในประเทศ 16,262 13,983 +2,279

ณ วันที่ 09/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 92 27 +65
ต่างชาติ - 1 -1
ในประเทศ 326 390 -64
ณ วันที่ 09/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 33 36 -3
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 250 247 +3


30.3056 THB 2011.03.10 01:11:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...