วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 มี.ค. 2554 17:01:47
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,019.93 +16.64 +1.66 1,020.01 1,009.83 2,880,448 23,819.45
SET100 1,560.13 +28.06 +1.83 1,560.53 1,543.23 1,836,549 21,099.33
SET50 716.08 +13.24 +1.88 716.44 708.03 933,043 17,828.28
mai 272.97 +3.61 +1.34 272.97 270.27 80,142 427.22

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,705.35 11.36 1,684.16 7.07 1,021.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,758.69 15.78 2,592.86 10.89 1,165.83 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,169.98 17.51 4,457.85 18.72 -287.88 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,185.44 55.36 15,084.58 63.33 -1,899.15 -

ณ วันที่ 21/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,212 15,603 -5,391
ต่างชาติ 2,107 1,036 +1,071
ในประเทศ 23,810 19,490 +4,320

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...