วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 17 มี.ค. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,002.35 -5.78 -0.57 1,004.04 998.66 2,915,413 24,525.05
SET100 1,528.81 -9.46 -0.61 1,531.82 1,522.16 1,464,058 20,582.01
SET50 701.10 -4.03 -0.57 702.48 697.71 840,459 18,066.68
mai 269.89 -0.15 -0.06 271.48 269.89 113,159 560.69

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,153.06 8.78 2,467.86 10.06 -314.80 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,605.58 14.70 3,590.95 14.64 14.63 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,658.93 19.00 6,245.11 25.46 -1,586.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,107.49 57.52 12,221.14 49.83 1,886.35 -

ณ วันที่ 17/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,133 12,081 -1,948
ต่างชาติ 1,313 2,974 -1,661
ในประเทศ 18,428 14,819 +3,609

30.2892 THB 2011.03.17 14:02:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...