วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2554 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 990.08 +2.49 +0.25 993.27 985.60 2,677,246 25,848.24
SET100 1,509.12 +3.63 +0.24 1,515.04 1,501.44 1,821,783 21,913.93
SET50 691.27 +1.00 +0.14 694.68 687.90 1,423,512 19,577.71
mai 264.85 +2.12 +0.81 265.51 263.43 193,055 451.82

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,777.82 14.62 2,866.83 11.09 911.00 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,175.86 12.29 2,352.50 9.10 823.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,445.42 24.94 8,166.32 31.59 -1,720.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,449.13 48.16 12,462.59 48.21 -13.46 -

ณ วันที่ 03/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,476 8,309 -833
ต่างชาติ 1,001 1,168 -167
ในประเทศ 16,009 15,009 +1,000


ณ วันที่ 03/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1 2 -1
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 70 69 +1


ณ วันที่ 03/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 100 100 -

Special Volume
TOG

30.4940 THB 2011.03.03 13:47:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...