วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2554 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,050.67 +14.31 +1.38 1,050.67 1,041.49 4,498,795 37,968.36
SET100 1,611.27 +25.30 +1.60 1,611.27 1,594.75 3,127,112 32,981.47
SET50 739.01 +12.11 +1.67 739.01 730.86 1,563,960 26,949.42
mai 277.06 +0.91 +0.33 278.53 276.36 350,351 962.65

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,090.63 8.14 2,735.77 7.21 354.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,482.46 11.81 4,969.22 13.09 -486.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,265.19 37.57 7,974.16 21.00 6,291.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,130.08 42.48 22,289.22 58.70 -6,159.14 -

ณ วันที่ 30/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,037 9,996 -959
ต่างชาติ 6,290 4,622 +1,668
ในประเทศ 19,893 20,602 -709

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...