วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 08 มี.ค. 2554 17:01:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,018.57 +15.63 +1.56 1,018.57 1,006.92 5,866,826 44,519.26
SET100 1,556.96 +26.32 +1.72 1,557.56 1,537.58 4,620,494 39,083.83
SET50 714.23 +12.46 +1.78 714.40 704.72 1,939,078 34,600.24
mai 267.93 +0.82 +0.31 268.31 267.43 183,483 382.14

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,091.57 13.68 4,619.07 10.38 1,472.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,900.05 13.25 5,038.53 11.32 861.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,451.97 21.23 6,163.78 13.85 3,288.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,075.67 51.83 28,697.88 64.46 -5,622.21 -


ณ วันที่ 08/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,864 9,863 -999
ต่างชาติ 2,654 1,863 +791
ในประเทศ 20,306 20,098 +208
ณ วันที่ 08/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 137 9 +128
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 352 480 -128
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4 19 -15
ต่างชาติ - 1 -1
ในประเทศ 295 279 +16

30.3550 THB2011.03.08 16:55:00 UTC (GMT)
30.3321 THB 2011.03.09 03:14:00 UTC (GMT)

1 ความคิดเห็น:

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...