วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 15 มี.ค. 2554 17:01:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,003.10 -19.79 -1.93 1,010.55 996.44 3,399,309 37,651.67
SET100 1,529.91 -32.88 -2.10 1,542.38 1,519.48 2,316,387 33,493.22
SET50 701.46 -15.39 -2.15 707.24 696.59 1,361,221 29,455.83
mai 268.13 -1.58 -0.59 269.75 266.60 151,105 725.95

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,193.00 8.48 2,923.86 7.77 269.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,707.70 12.50 5,396.36 14.33 -688.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,935.45 15.76 6,909.91 18.35 -974.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,815.52 63.25 22,421.53 59.55 1,393.98 -

ณ วันที่ 15/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 17,205 19,984 -2,779
ต่างชาติ 1,674 3,240 -1,566
ในประเทศ 27,306 22,961 +4,345

30.4817 THB 2011.03.15 12:28:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...