วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 11 มี.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,007.06 -12.16 -1.19 1,014.78 1,004.44 2,746,289 28,549.06
SET100 1,536.50 -20.09 -1.29 1,549.25 1,531.52 1,811,060 22,985.28
SET50 704.25 -9.50 -1.33 710.26 701.88 1,056,263 19,786.57
mai 267.90 -0.62 -0.23 270.24 266.83 180,646 379.52

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,572.99 9.01 3,142.74 11.01 -569.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,631.88 12.72 3,975.43 13.92 -343.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,083.16 17.81 4,777.70 16.74 305.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,261.03 60.46 16,653.20 58.33 607.84 -


ณ วันที่ 11/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,938 13,910 -3,972
ต่างชาติ 315 3,078 -2,763
ในประเทศ 23,466 16,731 +6,735
ณ วันที่ 11/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 43 76 -33
ต่างชาติ 13 - +13
ในประเทศ 296 276 +20
ณ วันที่ 11/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 26 10 +16
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 212 228 -16


30.4700 THB 2011.03.11 10:48:00 UTC (GMT)
30.3950 THB 2011.03.14 02:38:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...