วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 07 มี.ค. 2554 17:01:56
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,002.94 +7.03 +0.71 1,004.39 996.19 3,410,531 22,223.43
SET100 1,530.64 +12.43 +0.82 1,532.78 1,518.20 2,326,035 18,882.25
SET50 701.77 +6.31 +0.91 702.78 695.53 2,025,300 17,249.29
mai 267.11 +0.50 +0.19 268.35 266.51 184,230 347.18

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,306.31 14.88 3,056.44 13.75 249.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,713.42 12.21 2,562.49 11.53 150.93 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,117.16 23.03 4,136.16 18.61 980.99 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,086.54 49.89 12,468.34 56.10 -1,381.80 -

ณ วันที่ 07/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,125 6,619 +1,506
ต่างชาติ 1,193 894 +299
ในประเทศ 15,327 17,132 -1,805

ณ วันที่ 07/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12 19 -7
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 158 151 +7
ณ วันที่ 07/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 21 11 +10
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 137 147 -10
30.4350 THB 2011.03.07 11:19:00 UTC (GMT)
30.4250 THB 2011.03.08 02:09:00 UTC (GMT)
30.3746 THB 2011.03.08 08:21:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...