วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 มี.ค. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,032.94 -4.79 -0.46 1,038.98 1,032.59 4,029,767 21,313.38
SET100 1,580.40 -8.61 -0.54 1,591.14 1,579.91 2,552,933 18,213.47
SET50 724.52 -3.86 -0.53 729.40 724.25 1,219,020 14,017.15
mai 274.05 +1.14 +0.42 275.75 272.67 119,127 698.89

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,375.85 6.46 1,911.68 8.97 -535.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,242.85 10.52 2,196.69 10.31 46.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,874.45 18.18 3,213.54 15.08 660.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,820.24 64.84 13,991.48 65.65 -171.24 -

ณ วันที่ 28/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,419 15,191 -4,772
ต่างชาติ 11,398 11,515 -117
ในประเทศ 17,715 12,826 +4,889

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...