วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 เม.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,064.35 +16.87 +1.61 1,068.33 1,052.49 8,306,368 48,338.90
SET100 1,634.53 +29.28 +1.82 1,640.81 1,613.75 3,446,057 39,128.76
SET50 750.11 +14.13 +1.92 753.03 740.02 2,035,917 34,248.09
mai 282.77 +3.24 +1.16 285.91 281.46 1,041,840 1,533.88

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 1 เม.ย. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,593.13 9.50 3,162.18 6.54 1,430.94 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,999.90 10.34 4,697.69 9.72 302.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,877.61 32.85 7,595.56 15.71 8,282.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,868.26 47.31 32,883.46 68.03 -10,015.20 -

ณ วันที่ 01/04/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,420 7,069 +3,351
ต่างชาติ 2,396 269 +2,127
ในประเทศ 18,420 23,898 -5,478

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...