วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 16 มี.ค. 2554 17:01:48
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,008.13 +5.03 +0.50 1,011.30 1,004.55 2,605,217 29,065.44
SET100 1,538.27 +8.36 +0.55 1,543.96 1,532.16 1,747,864 24,920.05
SET50 705.13 +3.67 +0.52 707.87 702.39 948,067 21,691.20
mai 270.04 +1.91 +0.71 271.83 268.97 166,400 560.75

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,156.70 10.86 2,362.54 8.13 794.15 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,798.57 13.07 3,713.04 12.77 85.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,748.49 23.22 8,526.13 29.33 -1,777.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,361.69 52.85 14,463.73 49.76 897.96 -


ณ วันที่ 16/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,017 10,549 -1,532
ต่างชาติ 2,378 2,547 -169
ในประเทศ 16,941 15,240 +1,701

30.4251 THB2011.03.16 11:14:00 UTC (GMT)
2011.03.17 02:19:00 UTC (GMT) ค่าเงิน 30.3350 THB น้ำมัน $97.67 ทองคำ 1391

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...