วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 18 มี.ค. 2554 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,003.29 +0.94 +0.09 1,010.65 1,003.29 2,716,049 25,421.95
SET100 1,532.07 +3.26 +0.21 1,543.51 1,531.58 1,820,976 22,227.10
SET50 702.84 +1.74 +0.25 708.01 702.66 795,672 15,755.08
mai 269.36 -0.53 -0.20 271.96 269.36 117,682 501.88

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,368.89 9.32 1,098.52 4.32 1,270.38 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,926.51 7.58 2,143.03 8.43 -216.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,603.90 22.04 6,299.44 24.78 -695.54 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,522.65 61.06 15,880.96 62.47 -358.31 -

ณ วันที่ 18/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,590 6,803 +787
ต่างชาติ 988 1,015 -27
ในประเทศ 11,993 12,753 -760

30.2956 THB 2011.03.18 13:06:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...