วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 24 มี.ค. 2554 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,034.39 +6.85 +0.67 1,035.20 1,029.86 5,806,086 36,724.13
SET100 1,583.54 +11.20 +0.71 1,584.79 1,575.69 4,275,808 31,635.12
SET50 726.21 +4.70 +0.65 727.14 722.78 2,467,653 26,036.63
mai 274.57 +2.77 +1.02 274.80 272.26 154,769 680.15

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,041.31 11.00 3,527.36 9.61 513.95 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,558.83 12.41 3,518.15 9.58 1,040.68 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,909.59 21.54 7,216.34 19.65 693.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,214.40 55.04 22,462.27 61.16 -2,247.88 -

ณ วันที่ 24/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9,351 8,673 +678
ต่างชาติ 2,602 1,025 +1,577
ในประเทศ 17,665 19,920 -2,255

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...