วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 มี.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 10 มี.ค. 2554 17:01:51
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,019.22 +2.21 +0.22 1,020.14 1,013.66 3,298,699 25,636.17
SET100 1,556.59 +2.94 +0.19 1,558.55 1,547.68 1,938,027 20,355.77
SET50 713.75 +1.16 +0.16 714.71 709.59 848,741 16,984.21
mai 268.52 +1.32 +0.49 268.76 267.25 330,057 338.08

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 มี.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,063.70 11.95 1,958.83 7.64 1,104.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,984.34 11.64 3,287.87 12.83 -303.53 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,563.29 17.80 5,328.93 20.79 -765.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,024.85 58.61 15,060.55 58.75 -35.69 -

ณ วันที่ 10/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,019 6,399 +620
ต่างชาติ 815 1,131 -316
ในประเทศ 10,830 11,134 -304
ณ วันที่ 10/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16 42 -26
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 266 240 +26
ณ วันที่ 10/03/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 28 60 -32
ต่างชาติ - 2 -2
ในประเทศ 212 178 +34


30.3340 THB 2011.03.10 10:41:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...