วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 ก.พ. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 987.91 +2.00 +0.20 987.91 980.61 2,860,656 25,638.53
SET100 1,506.94 +3.36 +0.22 1,506.94 1,493.87 1,693,220 21,433.95
SET50 690.89 +1.54 +0.22 690.89 684.63 1,159,141 19,647.44
mai 263.56 -0.49 -0.19 265.30 263.56 169,401 505.33

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,531.10 9.87 2,789.11 10.88 -258.01 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,964.09 11.56 2,587.06 10.09 377.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,856.56 26.74 7,870.20 30.70 -1,013.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,286.78 51.82 12,392.17 48.33 894.62 -


ณ วันที่ 28/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 8,252 9,014 -762
ต่างชาติ 1,039 183 +856
ในประเทศ 13,024 13,118 -94

ณ วันที่ 28/02/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2 32 -30
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 122 92 +30


30.5100 THB 2011.02.28 17:24:00 UTC (GMT)
30.6000 THB 2011.03.01 00:49:00 UTC (GMT)
30.6000 THB 2011.03.01 01:59:00 UTC (GMT)
30.6100 THB 2011.03.01 05:01:00 UTC (GMT)
30.6100 THB 2011.03.01 08:18:00 UTC (GMT)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...