วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 04 ก.ค. 2554 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,090.28 +48.80 +4.69 1,094.26 1,069.88 8,574,804 63,110.36
SET50 767.74 +37.96 +5.20 771.36 752.45 2,124,572 44,236.28
SET100 1,668.65 +81.34 +5.12 1,675.91 1,635.06 4,306,581 54,485.15
SETHD 1,040.48 +40.48 +4.05 1,047.48 1,024.52 531,481 16,166.93
mai 298.01 -6.26 -2.06 305.68 295.67 440,119 700.99

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,553.14 15.14 5,028.22 7.97 4,524.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,787.94 10.76 5,171.75 8.19 1,616.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,303.54 27.42 6,600.41 10.46 10,703.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,465.74 46.69 46,309.98 73.38 -16,844.25 -

ณ วันที่ 04/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,878 7,682 -1,804
ต่างชาติ 9,059 4,212 +4,847
ในประเทศ 13,614 16,657 -3,043

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...