วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 05 ก.ค. 2554 17:01:52
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,084.59 -5.69 -0.52 1,097.07 1,080.98 9,219,797 45,283.55
SET50 762.53 -5.21 -0.68 772.49 759.48 1,247,861 24,789.02
SET100 1,658.98 -9.67 -0.58 1,680.05 1,652.25 4,392,922 37,356.64
SETHD 1,034.37 -6.11 -0.59 1,046.85 1,028.73 419,700 10,683.44
mai 300.67 +2.66 +0.89 302.97 296.23 232,750 538.02
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,191.94 7.05 4,644.17 10.26 -1,452.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,717.69 10.42 4,585.19 10.13 132.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,985.88 26.47 7,550.68 16.67 4,435.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,388.04 56.06 28,503.52 62.94 -3,115.47 -ณ วันที่ 05/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,111 5,383 -272
ต่างชาติ 2,716 1,997 +719
ในประเทศ 10,790 11,237 -447


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...