วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ก.ค. 2554 (ตลาด)

ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ค. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,096.77 +12.83 +1.18 1,099.25 1,084.34 4,392,835 37,194.66
SET50 768.95 +10.09 +1.33 770.90 758.86 1,086,600 24,532.18
SET100 1,674.81 +21.80 +1.32 1,678.67 1,653.30 2,009,229 28,878.74
SETHD 1,032.46 +13.12 +1.29 1,036.17 1,019.12 233,935 8,676.81
mai 309.60 -0.01 -0.00 311.60 309.60 342,173 744.66
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,111.96 8.37 2,604.62 7.00 507.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,287.89 14.22 4,176.54 11.23 1,111.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,569.20 33.79 9,676.56 26.02 2,892.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,225.60 43.62 20,736.94 55.75 -4,511.33 -
ณ วันที่ 19/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,966 4,449 -483
ต่างชาติ 1,839 1,244 +595
ในประเทศ 10,352 10,464 -112


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...