วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 20 ก.ค. 2554 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,101.37 +4.60 +0.42 1,107.55 1,097.67 4,500,593 37,117.78
SET50 771.99 +3.04 +0.40 777.49 769.32 997,353 26,182.77
SET100 1,681.94 +7.13 +0.43 1,693.02 1,676.06 1,948,104 30,770.00
SETHD 1,048.03 +15.57 +1.51 1,051.71 1,038.96 263,409 11,235.14
mai 311.82 +2.22 +0.72 313.15 310.61 440,010 1,020.50
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,450.36 9.30 4,245.86 11.44 -795.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,957.09 10.66 4,260.03 11.48 -302.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,073.08 29.83 6,482.65 17.47 4,590.42 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,637.26 50.21 22,129.24 59.62 -3,491.97 -ณ วันที่ 20/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,245 3,411 -166
ต่างชาติ 827 676 +151
ในประเทศ 9,213 9,198 +15ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...