วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 06 ก.ค. 2554 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,072.68 -11.91 -1.10 1,087.91 1,070.83 5,049,037 36,426.53
SET50 752.01 -10.52 -1.38 764.04 750.53 985,542 24,202.23
SET100 1,638.01 -20.97 -1.26 1,663.24 1,634.70 2,488,614 30,614.42
SETHD 1,021.31 -13.06 -1.26 1,035.54 1,018.35 308,254 9,679.11
mai 306.74 +6.07 +2.02 307.80 301.78 231,549 1,317.78
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,097.61 8.50 6,105.31 16.76 -3,007.70 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,225.15 11.60 3,981.90 10.93 243.25 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,499.68 20.59 7,320.64 20.10 179.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,604.08 59.31 19,018.68 52.21 2,585.41 -
ณ วันที่ 06/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,014 5,771 -757
ต่างชาติ 2,623 2,894 -271
ในประเทศ 11,326 10,298 +1,028


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...