วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 07 ก.ค. 2554 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,083.08 +10.40 +0.97 1,083.26 1,076.61 5,819,552 25,873.76
SET50 759.25 +7.24 +0.96 759.89 754.66 731,900 14,552.98
SET100 1,654.13 +16.12 +0.98 1,655.19 1,644.08 2,516,206 19,842.44
SETHD 1,027.78 +6.47 +0.63 1,029.77 1,022.61 195,109 6,216.49
mai 308.76 +2.02 +0.66 308.76 305.26 133,751 535.50
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 7 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,854.25 7.17 2,416.52 9.34 -562.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,814.64 10.88 2,304.85 8.91 509.80 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,662.70 21.89 6,678.65 25.81 -1,015.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,542.17 60.07 14,473.75 55.94 1,068.43 -ณ วันที่ 07/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,702 3,738 -36
ต่างชาติ 1,308 1,104 +204
ในประเทศ 8,510 8,678 -168


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...