วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ก.ค. 2554 (ตลาด)

ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ค. 2554 17:01:47
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,083.94 +4.03 +0.37 1,086.73 1,079.86 3,843,347 22,450.40
SET50 758.86 +2.41 +0.32 761.95 755.55 695,492 15,232.28
SET100 1,653.01 +5.90 +0.36 1,658.74 1,645.94 1,608,383 18,143.45
SETHD 1,019.34 +2.93 +0.29 1,023.55 1,015.73 180,876 7,039.05
mai 309.61 +2.79 +0.91 310.63 307.96 314,363 559.63
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,933.67 8.61 1,742.22 7.76 191.46 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,152.87 9.59 2,111.19 9.40 41.68 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,719.24 29.93 6,544.67 29.15 174.57 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,644.62 51.87 12,052.33 53.68 -407.71 -ณ วันที่ 18/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,407 3,455 -48
ต่างชาติ 879 1,489 -610
ในประเทศ 7,566 6,908 +658


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...