วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

 Risk Result    ประมวลผล คะแนนรวม : 25

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเสี่ยงและประเภท
ตราสารที่สามารถลงทุนได้
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ต่ำกว่า 10 ต่ำกว่า 6 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ
หมายความว่า ท่านต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคาร
เล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ
ท่านเหมาะที่จะลงทุนใน
 • ตราสารหนี้
 • ตราสารทุนได้เพียงเล็กน้อย
 • กองทุนในระดับความเสี่ยง 1
ตั้งแต่ 10 - 11 ตั้งแต่ 6 - 7 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
หมายความว่า ท่านเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงิน
ลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน
ท่านเหมาะที่จะลงทุนใน
 • ตราสารหนี้
 • ตราสารทุนได้บางส่วน
 • กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 4
ตั้งแต่ 12 - 16 ตั้งแต่ 8 - 12 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
หมายความว่าท่านสามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้
ท่านเหมาะที่จะลงทุนใน
 • ตราสารหนี้
 • ตราสารทุนได้ปานกลาง
 • กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 5
ตั้งแต่ 17 - 21 ตั้งแต่ 13 - 17 แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง
หมายความว่า ท่านยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้
และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนในระยะยาว
ท่านเหมาะที่จะลงทุนใน
 • ตราสารหนี้
 • ตราสารทุนได้ค่อนข้างมาก
 • ตราสารทุนอนุพันธ์ได้บางส่วน
 • กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 7
22 ขึ้นไป 18 ขึ้นไป แสดงว่าท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก
หมายความว่า ท่านต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง แม้จะมี
ความเสี่ยงสูงและยอมรับการขาดทุนได้ในระดับสูงพอควร
ท่านเหมาะที่จะลงทุนใน
 • ตราสารหนี้
 • ตราสารทุน
 • ตราสารทุนอนุพันธ์ได้บางส่วน
 • กองทุนในระดับความเสี่ยง 1 - 8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...