วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 21 ก.ค. 2554 17:01:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,104.15 +2.78 +0.25 1,110.59 1,102.93 5,580,551 36,998.23
SET50 773.58 +1.59 +0.21 778.65 772.64 1,657,121 24,576.68
SET100 1,685.93 +3.99 +0.24 1,696.83 1,684.14 2,821,315 29,616.89
SETHD 1,054.22 +6.19 +0.59 1,062.05 1,047.16 321,594 10,475.48
mai 310.10 -1.72 -0.55 313.09 310.10 363,637 701.09
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,342.80 9.04 5,211.55 14.09 -1,868.75 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,312.61 8.95 3,276.23 8.86 36.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,921.42 29.52 7,503.12 20.28 3,418.30 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,421.40 52.49 21,007.33 56.78 -1,585.93 -
ณ วันที่ 21/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,148 3,169 -21
ต่างชาติ 2,352 856 +1,496
ในประเทศ 9,082 10,557 -1,475


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...