วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 47 3.92%ต่อปี

อัตราผลตอบแทนคาดหวัง สลากออมสิน งวดที่ 47 เริ่มขาย 18 กรกฎาคม 2554

งวดใหม่เพิ่มอัตราผลตอบแทนคาดหวังขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ 3.25 % โดยได้มีการปรับผลตอบแทนในการขายคืนก่อนครบกำหนดลง เพื่อลดอัตราการขายก่อนกำหนดและทำ re-invest

โดยอัตราผลตอบแทนคาดหวัง สำหรับการถือครบ 3 ปี โดยคิดอย่างง่ายไม่นำเงินรางวัลที่ได้รับมาทบต้นได้ผลตอบแทนคาดหวังสูงถึง 3.92 % แบ่งเป็น

ออมสิน ถือ3 ปี รางวัล โอกาสถูก ครั้งต่อปี %
ดอกเบี้ยครบ 3 ปี 0 0 0 2.44
รางวัลที่ 1 10000000 0.000000000181 12 0.0217
รางวัลที่ 2 100000 0.0000002 12 0.24
รางวัลที่ 3 20000 0.0000004 12 0.096
รางวัลที่ 4 10000 0.000001 12 0.12
รางวัลที่ 5 5000 0.000002 12 0.12
6 ตัว 400 0.000004 12 0.0192
5 ตัว 300 0.00004 12 0.144
4 ตัว 150 0.0004 12 0.72
3.9209

แต่ครั้งนี้ดอกเบี้ยสำหรับการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด(ไม่รวมรางวัล) ค่อนข้างน้อย คือประมาณ 1 % ต่อปีซึ่งถ้าถือ 1 ปี และรวมรางวัลจะให้รับผลตอบแทนคาดหวังเพียง 2.48 % ทำให้การ โอกาสในการ reinvest สำหรับกรณีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมีไม่มากนัก

DSC01130
DSC01128
 รายละเอียดของสลากออมสินรุ่นใหม่ (18 กค 2554) เป็นดังนี้

สลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 47 หน่วยละ 50 บาท อายุ 3 ปี มีสิทธิถูกรางวัล ทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 2 รางวัล รางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย หน่วยละ 53.75 บาท

ดอกเบี้ยครบอายุ
ระยะเวลาฝาก     ดอกเบี้ย (บาท/หน่วย)     ถอนคืนได้รับ (บาท)
ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี     ไม่ได้ดอกเบี้ย     50
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี     0.50     50.50
ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี     1.125     51.125
ฝากครบ 3 ปี     3.75     53.75


เงินรางวัล
รางวัล     จำนวนครั้งที่ออกรางวัล     เงินรางวัลละ
รางวัลที่ 1     2     10,000,000 บาท
รางวัลพิเศษ     1     1,000,000 บาท
รางวัลที่ 2     1     100,000 บาท
รางวัลที่ 3     2     20,000 บาท
รางวัลที่ 4     5     10,000 บาท
รางวัลที่ 5     10     5,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
แต่ต่างงวดและหมวดอักษรรางวัลละ     1
(ต่างงวด ต่างหมวดอักษร)     10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว     2     400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว     2     300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว     2     150 บาท


ผลตอบแทนขั้นต่ำ (เฉพาะเลขท้าย และ ดอกเบี้ยครบอายุ 3 ปี)
จำนวนเงินฝาก     ผลตอบแทน % ต่อปี
ต่ำกว่า 5 แสนบาท     2.44
5 แสนบาท     3.22
5 ล้านบาท     3.364
โดยยิ่งซื้อจำนวนมาก ผลตอบแทนขึ้นต่ำจะยิ่งเข้าใกล้ ผลตอบแทนคาดหวังที่ 3.92 ขึ้นเรื่อยๆครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...