วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2554 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,134.38 +3.67 +0.32 1,135.25 1,125.46 5,077,945 28,900.25
SET50 795.40 +2.58 +0.33 795.86 788.34 809,455 17,666.76
SET100 1,733.28 +5.86 +0.34 1,734.36 1,718.13 1,804,347 22,268.86
SETHD 1,083.29 +3.47 +0.32 1,085.10 1,073.18 189,696 6,379.61
mai 317.79 -0.09 -0.03 319.36 315.69 429,489 1,871.43
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,032.83 10.49 3,050.66 10.56 -17.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,725.95 9.43 2,726.05 9.43 -0.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,530.71 22.60 5,620.12 19.45 910.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,610.76 57.48 17,503.43 60.56 -892.67 -ณ วันที่ 28/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,077 4,066 +11
ต่างชาติ 1,113 1,140 -27
ในประเทศ 9,116 9,100 +16

อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)

หุ้นเด่นพิเศษยังเป็น RAIMON และ MIDA

ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
CCP 19.76% 41.97 4.08 0.00
AKR 16.89% 0.00 2.49 0.00
MLINK 15.63% 48.48 0.73 0.00
RCI 15.10% 0.00 1.02 0.00
APURE 14.55% 0.00 1.50 0.00
UKEM 13.61% 20.60 4.52 1.30
KBS 10.99% 18.71 0.00 0.00
LOXLEY 10.10% 0.00 1.66 1.45
KAMART 9.74% 0.00 2.40 0.00
BWG 9.52% 15.42 1.46 0.62
RAIMON 9.50% 41.64 4.17 0.00
PERM 9.36% 10.16 0.70 4.16
LL 8.57% 0.00 1.24 0.00
NEP 7.91% 47.27 2.17 0.00
PE 7.19% 137.05 1.66 0.00
MIDA 7.13% 11.00 0.29 0.00
PAE 7.13% 0.00 93.38 0.00
SUPER 6.70% 0.00 3.54 0.00
PT 6.48% 11.44 2.38 3.60
AGE 5.83% 32.31 7.96 0.04

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...