วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ก.ค. 2554

ข้อมูลล่าสุด 27 ก.ค. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,130.71 +9.08 +0.81 1,131.40 1,124.48 7,064,851 31,517.54
SET50 792.82 +6.63 +0.84 793.77 788.40 975,927 18,960.34
SET100 1,727.42 +14.53 +0.85 1,729.59 1,717.72 2,117,980 24,190.69
SETHD 1,079.82 +8.18 +0.76 1,082.31 1,073.54 223,643 6,549.74
mai 317.88 -0.19 -0.06 320.41 317.64 528,173 1,652.25
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ก.ค. 2554
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,774.98 5.63 2,909.25 9.23 -1,134.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,507.05 7.95 2,508.17 7.96 -1.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,386.29 26.61 5,676.77 18.01 2,709.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,849.22 59.81 20,423.35 64.80 -1,574.13 -


ณ วันที่ 27/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,244 3,189 +55
ต่างชาติ 1,380 956 +424
ในประเทศ 7,595 8,074 -479

อันดับรายชื่อหุ้นที่มี ความคึกคักสูง (Turnover สูงเกิน 5% )
มูลค่าการซื้อขายในวัน(Trading Value) ต่อ มูลค่าหุ้นในตลาด(Market Cap) (%)

สำหรับหุ้นเด่นพิเศษ เลือก CEI RAIMON และ GENCO


ชื่อหุ้น Turnover P/E P/B Div(%)
PAE 67.73% 0.00 99.44 0.00
SUPER 65.38% 0.00 3.69 0.00
ASIMAR 53.36% 6.63 1.54 0.00
PE 33.36% 137.05 1.66 0.00
UKEM 29.03% 21.40 4.70 1.25
PT 27.18% 11.39 2.37 3.62
BWG 23.67% 15.61 1.47 0.61
MLINK 19.76% 47.61 0.72 0.00
EVER 17.33% 0.00 1.81 0.00
KAMART 17.20% 0.00 2.38 0.00
CEI 15.80% 8.17 1.05 0.00
NEP 15.79% 47.79 2.20 0.00
UIC 10.48% 26.77 0.00 0.00
PAF 10.06% 0.00 1.38 0.00
KWH 9.18% 0.00 0.92 0.00
MALEE 9.17% 10.82 3.07 0.00
RAIMON 8.77% 41.33 4.13 0.00
SUSCO 8.18% 14.13 1.03 3.81
GENCO 7.96% 64.23 0.61 0.00
TGPRO 7.95% 0.00 0.00 0.00
PERM 6.01% 10.67 0.74 3.96
LIVE 5.83% 0.00 3.04 0.00
PLE 5.68% 15.69 0.69 0.00
KBS 5.64% 18.28 0.00 0.00
LOXLEY 5.45% 0.00 1.66 1.45
MAX 5.41% 0.00 1.73 0.00
THCOM 5.34% 0.00 0.83 0.00
BTC 5.31% 0.00 0.71 0.00
AKR 5.25% 0.00 2.52 0.00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...