วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.ค. 2554 (ตลาด)

ข้อมูลล่าสุด 14 ก.ค. 2554 17:01:48
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,079.91 +2.51 +0.23 1,080.50 1,071.81 3,877,617 21,383.71
SET50 756.45 +2.43 +0.32 756.49 749.64 555,121 14,470.03
SET100 1,647.11 +4.60 +0.28 1,647.58 1,633.07 1,102,931 17,359.22
SETHD 1,016.41 +2.92 +0.29 1,016.80 1,007.90 156,065 5,461.75
mai 306.82 -2.22 -0.72 310.53 306.82 512,052 802.78
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ก.ค. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,795.40 13.07 2,888.58 13.51 -93.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,298.30 10.75 3,154.40 14.75 -856.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,909.20 22.96 3,985.83 18.64 923.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,380.82 53.22 11,354.90 53.10 25.92 -ณ วันที่ 14/07/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,570 4,755 +815
ต่างชาติ 518 984 -466
ในประเทศ 9,226 9,575 -349

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...