วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554

ข้อมูลล่าสุด 30 มิ.ย. 2554 17:01:53
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,041.48 +8.22 +0.80 1,041.92 1,036.48 4,520,215 22,398.08
SET100 1,587.31 +13.60 +0.86 1,587.99 1,578.86 1,105,083 17,420.44
SET50 729.78 +6.40 +0.88 729.98 725.56 605,308 14,958.26
mai 304.27 +3.43 +1.14 305.11 300.85 349,959 628.46

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,791.86 16.93 1,822.00 8.13 1,969.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,275.40 10.16 2,511.60 11.21 -236.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,414.03 24.17 3,279.40 14.64 2,134.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,916.79 48.74 14,785.07 66.01 -3,868.28 -
ณ วันที่ 30/06/11 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,053 2,679 +1,374
ต่างชาติ 2,010 1,428 +582
ในประเทศ 8,263 10,219 -1,956

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...