วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 09 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,044.84 +8.58 +0.83 1,044.84 1,033.42 2,862,768 20,399.60
SET50 732.21 +6.52 +0.90 732.21 723.13 714,628 13,955.30
SET100 1,591.66 +14.10 +0.89 1,591.66 1,572.52 1,389,330 17,435.44
SETHD 1,024.85 +6.00 +0.59 1,026.42 1,016.31 157,580 5,421.56
mai 268.84 +0.63 +0.23 269.27 267.88 136,578 673.00

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,558.20 7.64 1,430.29 7.01 127.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,052.29 14.96 3,235.79 15.86 -183.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,304.82 26.00 4,626.93 22.68 677.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,484.29 51.39 11,106.60 54.45 -622.31 -

ณ วันที่ 09/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,550 3,871 +679
ต่างชาติ 1,130 809 +321
ในประเทศ 6,477 7,477 -1,000ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...