วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 12 ม.ค. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,052.23 +0.60 +0.06 1,056.76 1,050.20 3,212,651 21,867.68
SET50 735.88 -0.26 -0.04 739.45 734.33 605,254 14,344.74
SET100 1,601.30 +0.34 +0.02 1,608.59 1,598.09 1,469,496 18,271.71
SETHD 1,027.64 -2.47 -0.24 1,034.17 1,027.64 296,794 6,060.52
mai 272.71 -0.06 -0.02 274.47 272.71 179,000 553.13

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,857.52 8.49 2,031.75 9.29 -174.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,988.64 13.67 2,884.95 13.19 103.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,477.04 20.47 5,736.21 26.23 -1,259.17 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,544.48 57.37 11,214.77 51.28 1,329.71 -

ณ วันที่ 12/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,123 3,038 +85
ต่างชาติ 713 386 +327
ในประเทศ 6,603 7,015 -412

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...