วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 19 ม.ค. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,058.94 +7.30 +0.69 1,061.51 1,053.74 5,200,807 37,382.77
SET50 740.60 +5.23 +0.71 742.82 736.36 706,395 15,427.63
SET100 1,610.97 +11.04 +0.69 1,615.60 1,602.25 1,837,113 19,504.47
SETHD 1,037.23 +9.67 +0.94 1,038.31 1,030.54 230,444 6,038.96
mai 277.96 +0.14 +0.05 281.00 277.96 216,294 861.89

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,612.69 12.34 2,378.49 6.36 2,234.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,265.27 8.73 2,852.01 7.63 413.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 13,449.71 35.98 16,210.74 43.36 -2,761.03 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,055.10 42.95 15,941.53 42.64 113.57 -


ณ วันที่ 19/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,243 3,841 -598
ต่างชาติ 1,110 988 +122
ในประเทศ 6,129 5,653 +476

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...