วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 04 ม.ค. 2555 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,036.21 +10.89 +1.06 1,041.83 1,034.02 2,322,141 19,358.60
SET50 726.99 +8.59 +1.20 731.54 725.16 680,207 14,343.36
SET100 1,578.02 +18.64 +1.20 1,587.59 1,574.19 1,133,197 16,292.22
SETHD 1,017.57 +8.86 +0.88 1,021.38 1,014.41 113,730 4,816.49
mai 266.91 +2.68 +1.01 267.84 265.44 220,285 993.83

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,532.25 13.08 1,930.14 9.97 602.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,065.06 10.67 2,222.84 11.48 -157.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,121.13 31.62 4,751.33 24.54 1,369.80 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,640.16 44.63 10,454.29 54.00 -1,814.13 -

ณ วันที่ 04/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,786 2,893 -107
ต่างชาติ 2,351 641 +1,710
ในประเทศ 5,505 7,108 -1,603


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...