วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 18 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,051.64 -4.90 -0.46 1,059.73 1,051.64 4,189,806 25,593.18
SET50 735.37 -4.66 -0.63 741.74 735.29 905,629 15,716.66
SET100 1,599.93 -9.50 -0.59 1,613.28 1,599.86 2,080,106 19,239.32
SETHD 1,027.56 -6.74 -0.65 1,035.99 1,027.56 147,716 5,518.55
mai 277.82 +1.35 +0.49 279.10 277.06 353,303 1,406.10

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 974.75 3.81 2,184.07 8.53 -1,209.31 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,079.26 12.03 3,158.62 12.34 -79.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,106.70 27.77 5,224.18 20.41 1,882.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,432.47 56.39 15,026.32 58.71 -593.85 -

ณ วันที่ 18/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,126 3,561 -435
ต่างชาติ 1,550 439 +1,111
ในประเทศ 4,854 5,530 -676

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...