วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 06 ม.ค. 2555 17:01:58
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,036.26 -0.54 -0.05 1,039.51 1,033.40 2,742,846 19,284.31
SET50 725.69 -1.43 -0.20 728.96 723.79 790,118 13,108.92
SET100 1,577.56 -1.96 -0.12 1,583.72 1,573.11 1,429,769 15,928.76
SETHD 1,018.85 -4.73 -0.46 1,025.34 1,017.79 134,409 4,723.74
mai 268.21 -0.03 -0.01 269.38 267.58 230,396 891.03

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,781.19 9.24 1,584.95 8.22 196.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,909.88 15.09 2,993.45 15.52 -83.56 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,784.45 24.81 5,355.10 27.77 -570.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 9,808.79 50.86 9,350.81 48.49 457.99 -

ณ วันที่ 06/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,396 4,170 +226
ต่างชาติ 1,615 1,393 +222
ในประเทศ 5,250 5,698 -448

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...