วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 11 ม.ค. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,051.63 -1.41 -0.13 1,058.93 1,050.54 3,214,766 25,016.94
SET50 736.14 -1.99 -0.27 742.21 735.56 696,123 17,165.35
SET100 1,600.96 -3.67 -0.23 1,613.51 1,599.81 1,422,420 21,010.46
SETHD 1,030.11 +2.13 +0.21 1,035.01 1,024.59 191,636 6,229.00
mai 272.77 +1.29 +0.48 274.07 271.90 282,167 843.00

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 11 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,117.25 8.46 2,360.98 9.44 -243.73 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,911.30 15.63 3,221.60 12.88 689.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,904.39 23.60 6,153.84 24.60 -249.45 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,084.00 52.30 13,280.52 53.09 -196.52 -

ณ วันที่ 11/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,896 4,903 -1,007
ต่างชาติ 1,823 643 +1,180
ในประเทศ 5,522 5,695 -173

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...