วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,074.71 -1.58 -0.15 1,080.63 1,072.71 4,741,926 28,674.57
SET50 750.95 -1.23 -0.16 755.36 749.14 1,251,120 20,596.64
SET100 1,633.44 -2.62 -0.16 1,643.03 1,629.77 2,202,965 23,831.97
SETHD 1,051.85 +1.90 +0.18 1,055.82 1,047.32 240,419 8,546.17
mai 288.41 +0.32 +0.11 291.58 288.07 141,857 506.92

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,428.55 4.98 1,738.84 6.06 -310.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,753.17 9.60 2,755.23 9.61 -2.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,387.42 25.76 7,227.98 25.21 159.44 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,105.44 59.65 16,952.52 59.12 152.92 -

ณ วันที่ 30/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,048 2,283 -235
ต่างชาติ 830 979 -149
ในประเทศ 5,053 4,669 +384

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...