วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2555 17:01:54
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,076.29 +7.75 +0.73 1,078.01 1,070.25 3,884,953 27,733.28
SET50 752.18 +6.37 +0.85 753.48 746.86 826,563 18,693.15
SET100 1,636.06 +13.22 +0.81 1,638.97 1,625.57 1,906,918 22,697.38
SETHD 1,049.95 +10.57 +1.02 1,051.56 1,041.81 170,865 8,217.70
mai 288.09 +4.24 +1.49 288.89 284.34 160,057 544.98

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,120.25 7.65 2,019.91 7.28 100.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,025.91 14.52 4,531.30 16.34 -505.39 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,569.37 30.90 4,332.95 15.62 4,236.41 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,017.76 46.94 16,849.13 60.75 -3,831.36 -

ณ วันที่ 27/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,038 3,245 +793
ต่างชาติ 741 469 +272
ในประเทศ 6,147 7,212 -1,065

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...