วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 23 ม.ค. 2555 17:01:59
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,062.55 +3.89 +0.37 1,066.82 1,059.28 3,296,045 15,397.46
SET50 741.67 +2.11 +0.29 744.98 739.21 380,408 7,766.22
SET100 1,614.44 +5.50 +0.34 1,621.20 1,609.04 1,366,396 11,164.51
SETHD 1,035.79 +3.83 +0.37 1,041.37 1,033.08 161,072 3,236.91
mai 282.15 +3.91 +1.41 282.15 279.20 176,498 525.48

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 878.18 5.70 1,005.70 6.53 -127.52 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,441.72 9.36 1,283.66 8.34 158.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,753.90 11.39 1,936.81 12.58 -182.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,323.68 73.54 11,171.30 72.55 152.38 -

ณ วันที่ 23/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,284 1,920 +364
ต่างชาติ 419 389 +30
ในประเทศ 3,065 3,459 -394

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...