วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 10 ม.ค. 2555 17:01:46
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,053.04 +8.20 +0.78 1,055.06 1,047.38 4,268,865 27,585.20
SET50 738.13 +5.92 +0.81 740.07 733.90 871,596 18,484.79
SET100 1,604.63 +12.97 +0.81 1,608.57 1,595.49 1,783,499 22,860.99
SETHD 1,027.98 +3.13 +0.31 1,031.19 1,025.84 178,754 6,351.81
mai 271.48 +2.64 +0.98 271.58 269.67 253,881 848.9

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,410.31 12.36 2,101.20 7.62 1,309.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,063.20 18.35 3,434.04 12.45 1,629.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,478.82 16.24 6,275.55 22.75 -1,796.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,632.87 53.05 15,774.40 57.18 -1,141.54 -

ณ วันที่ 10/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,863 13,031 -2,168
ต่างชาติ 1,650 989 +661
ในประเทศ 15,660 14,153 +1,507

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...