วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 24 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,063.08 +0.53 +0.05 1,070.85 1,063.08 4,721,524 24,224.35
SET50 742.95 +1.28 +0.17 748.81 742.95 761,758 14,151.46
SET100 1,616.06 +1.62 +0.10 1,628.82 1,616.06 2,094,001 18,207.45
SETHD 1,035.45 -0.34 -0.03 1,042.20 1,035.45 123,174 3,763.38
mai 283.27 +1.12 +0.40 285.75 283.27 186,861 831.60

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,059.66 8.50 1,904.78 7.86 154.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,007.84 12.42 2,628.42 10.85 379.42 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,689.69 19.36 4,132.79 17.06 556.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,467.16 59.72 15,558.36 64.23 -1,091.21 -

ณ วันที่ 24/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,684 4,134 -450
ต่างชาติ 1,753 301 +1,452
ในประเทศ 7,432 8,434 -1,002

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...