วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 25 ม.ค. 2555 17:01:55
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,056.01 -7.07 -0.67 1,067.32 1,054.84 3,546,877 19,749.77
SET50 736.69 -6.26 -0.84 746.25 735.99 506,967 11,813.13
SET100 1,603.30 -12.76 -0.79 1,623.37 1,601.70 1,522,559 14,936.54
SETHD 1,027.44 -8.01 -0.77 1,040.35 1,026.90 159,993 4,099.54
mai 282.82 -0.45 -0.16 287.11 282.82 176,410 606.84การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 868.49 4.40 1,809.96 9.16 -941.47 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,675.41 13.55 3,288.36 16.65 -612.95 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,193.09 21.23 4,026.74 20.39 166.35 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,012.79 60.82 10,624.71 53.80 1,388.08 -ณ วันที่ 25/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,714 4,518 +196
ต่างชาติ 593 523 +70
ในประเทศ 6,764 7,030 -266

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...