วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 05 ม.ค. 2555 17:01:57
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,036.80 +0.59 +0.06 1,040.26 1,031.76 2,763,761 26,409.91
SET50 727.12 +0.13 +0.02 730.39 723.50 818,396 19,456.85
SET100 1,579.52 +1.50 +0.10 1,585.89 1,571.38 1,442,154 22,753.26
SETHD 1,023.58 +6.01 +0.59 1,024.32 1,015.91 163,904 6,583.16
mai 268.24 +1.33 +0.50 269.93 267.19 331,622 1,512.99

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,751.09 14.20 3,302.54 12.50 448.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,580.45 13.56 3,309.12 12.53 271.32 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,125.26 23.19 6,812.18 25.79 -686.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,953.12 49.05 12,986.07 49.17 -32.96 -

ณ วันที่ 05/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,358 3,597 -239
ต่างชาติ 1,656 369 +1,287
ในประเทศ 5,037 6,085 -1,048

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...