วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 16 ม.ค. 2555 17:01:49
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,037.01 -7.80 -0.75 1,039.77 1,035.00 2,775,537 13,759.73
SET50 724.43 -5.97 -0.82 726.47 722.68 516,498 8,753.98
SET100 1,577.14 -13.01 -0.82 1,581.49 1,573.54 1,407,386 11,405.24
SETHD 1,014.93 -4.49 -0.44 1,017.81 1,009.49 121,840 2,952.76
mai 274.18 +0.19 +0.07 274.95 272.60 116,815 515.40

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 802.49 5.83 1,021.82 7.43 -219.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,007.50 14.59 2,205.90 16.03 -198.40 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,567.34 18.66 3,148.94 22.89 -581.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,382.41 60.92 7,383.08 53.66 999.33 -

ณ วันที่ 16/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,928 2,535 +393
ต่างชาติ 939 1,658 -719
ในประเทศ 4,475 4,149 +326

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...