วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 20 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,058.66 -0.28 -0.03 1,063.44 1,056.06 3,494,257 26,363.04
SET50 739.56 -1.04 -0.14 743.13 737.58 639,904 16,206.42
SET100 1,608.94 -2.03 -0.13 1,617.23 1,605.01 1,603,312 20,183.53
SETHD 1,031.96 -5.27 -0.51 1,040.93 1,031.96 326,724 7,289.34
mai 278.24 +0.28 +0.10 279.79 277.88 221,703 587.14

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,042.36 7.75 1,827.83 6.93 214.53 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,410.31 9.14 2,949.59 11.19 -539.28 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,306.08 27.71 6,308.53 23.93 997.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,604.28 55.40 15,277.08 57.95 -672.80 -

ณ วันที่ 20/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,934 2,585 +349
ต่างชาติ 782 262 +520
ในประเทศ 5,146 6,015 -869

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...