วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2555 17:01:45
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,068.54 +12.53 +1.19 1,068.99 1,061.11 3,304,104 25,110.56
SET50 745.81 +9.12 +1.24 746.52 740.10 535,090 15,308.17
SET100 1,622.84 +19.54 +1.22 1,624.14 1,610.89 1,425,555 18,635.88
SETHD 1,039.38 +11.94 +1.16 1,041.59 1,030.22 190,924 5,927.62
mai 283.85 +1.03 +0.36 285.25 282.93 180,224 494.36

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,536.68 6.12 1,827.89 7.28 -291.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,533.37 14.07 2,745.81 10.93 787.56 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,034.43 32.00 7,537.57 30.02 496.87 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,006.07 47.81 12,999.29 51.77 -993.21 -


ณ วันที่ 26/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,050 3,962 +88
ต่างชาติ 846 569 +277
ในประเทศ 6,534 6,899 -365

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...