วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 31 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,083.97 +9.26 +0.86 1,083.97 1,073.69 4,125,507 25,938.64
SET50 757.45 +6.50 +0.87 757.45 749.26 807,602 15,988.14
SET100 1,647.59 +14.15 +0.87 1,647.59 1,630.64 1,914,653 20,022.56
SETHD 1,058.04 +6.19 +0.59 1,058.04 1,047.73 162,695 5,228.75
mai 290.48 +2.07 +0.72 290.97 288.75 267,095 986.55

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 31 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,752.60 6.76 1,650.25 6.36 102.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,380.96 13.03 3,192.87 12.31 188.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,459.11 28.76 8,082.63 31.16 -623.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,345.96 51.45 13,012.88 50.17 333.08 -

ณ วันที่ 31/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,677 4,516 +161
ต่างชาติ 1,249 1,642 -393
ในประเทศ 10,145 9,913 +232

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...