วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ม.ค. 2555

ข้อมูลล่าสุด 13 ม.ค. 2555 17:01:50
(ราคาล่าสุดอย่างเป็นทางการ)
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,044.81 -7.42 -0.71 1,053.94 1,041.18 3,746,639 23,837.44
SET50 730.40 -5.48 -0.74 736.95 727.55 736,979 14,940.03
SET100 1,590.15 -11.15 -0.70 1,604.00 1,583.76 1,796,637 19,556.34
SETHD 1,019.42 -8.22 -0.80 1,030.28 1,018.14 452,107 5,898.38
mai 273.99 +1.28 +0.47 275.69 272.58 162,154 442.28

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ม.ค. 2555
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,664.60 6.98 2,036.42 8.54 -371.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,030.58 12.71 3,229.80 13.55 -199.22 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,863.94 24.60 6,295.00 26.41 -431.06 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,278.32 55.70 12,276.21 51.50 1,002.11 -

ณ วันที่ 13/01/12 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,791 4,203 -412
ต่างชาติ 528 791 -263
ในประเทศ 8,104 7,429 +675

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนQ3 ปี 2560

ผลประกอบการ ย้อนหลัง 13 ไตรมาส ของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2560 แล้ว 616 บริษัท ราคา*  คือราคาปิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 P...